Kontakt
Søk
Kontakt
Kontakt oss

DanCenter Trygghetsforsikring

DanCenter ønsker deg og dine medreisende en riktig god ferie. Husk, at du kan være trygg på reisen 24 timer i døgnet med din DanCenter Trygghetsforsikring. Med en DanCenter Trygghetsforsikring, er du og din familie dekket på 3 områder:

  1. Avbestillingsforsikring

Du kan avbestille ferien, dersom du eller familien din/reiseledsagerne dine blir syke frem til avreisen. Det er ingen selvrisiko på forsikringen. Den dekker også, dersom du for eksempel blir oppsagt fra jobben din eller skilt før avreise.

  1. Feriekompensasjon

Blir du eller familien din/reiseledsagerne dine syke i ferien og velger å avbryte den, får dere refundert leieprisen for de dagene dere ikke benytter.

  1. Trygghetspakke:

-24 timers Legevakt I ferien har du adgang til Goudas 24 timers legevakt, hvor du kan få råd og veiledning om sykdom, resept på medisin samt hjelp til å søke lege/hospital. - 24/7 Telefonisk krisehjelp Blir du, familien din eller reiseledsagere utsatt for en traumatisk hendelse i feriehusoppholdet, yter Gouda Alarms kriseteam telefonisk krisehjelp. - Hjemreise/hjemtransport av bil Skjer det noe hjemme, som krever din, din familie eller reiseledsagers tilstedeværelse, for eksempel sykehusinnleggelse eller dødsfall i nærmeste familie, brann, oversvømmelse, innbrudd i egen virksomhet eller privatbolig, dekker Trygghetspakken rimelige og nødvendige utgifter til din og én ledsagers hjemreise.

Pris for DanCenters Trygghetsforsikring

Prisen for DanCenters Trygghetsforsikring er avhengig av prisen på ferieboligen. Les mer i forsikringsbetingelsene nedenfor.

Riktig god ferie!