Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

DanCenter Trygghetsforsikring

DanCenter ønsker deg og dine medreisende en riktig god ferie. Husk, at du kan være trygg på reisen 24 timer i døgnet med din DanCenter Trygghetsforsikring. Med en DanCenter Trygghetsforsikring, er du og din familie dekket på 3 områder:

1) Avbestillingsforsikring

Du kan avbestille ferien din hvis du eller din familie/reisefølge blir alvorlig og akutt syk før avreise, eller hvis det er dødsfall i nærmeste familie. Forsikringen dekker for eksempel også hvis du uventet blir sagt opp fra din fulltidsjobb og ikke kan få ferie i en ny fulltidsjobb, blir gravid i forsikringsperioden eller blir skilt før avreise.

Vær oppmerksom på at uansett grunn for avbestilling, må relevant dokumentasjon fremvises. Det er ingen egenandel på forsikringen.

2) Feriekompensasjon

Blir du eller familien din/reiseledsagerne dine syke i ferien og velger å avbryte den, får dere refundert leieprisen for de dagene dere ikke benytter.

3) Trygghetspakke:

-24 timers Legevakt
I ferien har du adgang til Goudas 24 timers legevakt, hvor du kan få råd og veiledning om sykdom, resept på medisin samt hjelp til å søke lege/hospital.

- 24/7 Telefonisk krisehjelp
Blir du, familien din eller reiseledsagere utsatt for en traumatisk hendelse i feriehusoppholdet, yter Gouda Alarms kriseteam telefonisk krisehjelp.

- Hjemreise/hjemtransport av bil
Skjer det noe hjemme, som krever din, din familie eller reiseledsagers tilstedeværelse, for eksempel sykehusinnleggelse eller dødsfall i nærmeste familie, brann, oversvømmelse, innbrudd i egen virksomhet eller privatbolig, dekker Trygghetspakken rimelige og nødvendige utgifter til din og én ledsagers hjemreise.

Pris for DanCenters Trygghetsforsikring

Prisen for DanCenters Trygghetsforsikring er avhengig av prisen på ferieboligen.

Leiepris: Pris pr.
hus (NOK):
0 til 1.499,- 209
1.500 til 2.999,- 349
3.000 til 4.999,- 479
5.000 til 7.999,- 619
8.000 til 10.999,- 779
11.000 til 18.499,- 969
18.500 til 26.000,- 1.199
Over 26.000,- 3,4% af
leíeprisen
Leiepris: 0 til 1.499,- 1.500 til 2.999,- 3.000 til 4.999,- 5.000 til 7.999,-
Pris pr. hus
(NOK):
209 349 479 619
Leiepris: 8.000 til 10.999,- 11.000 til 18.499,- 18.500 til 26.000,- Over  26.000,-
Pris pr. hus
(NOK):
779 969 1.199 3,4% af
lejeprisen

Les de fullstendige forsikringsbetingelsene her:

PDF versjon

Riktig god ferie!