Forside

Cookies- og persondatapolitikk

Dancenter.dk og tilhørende undersider bruker cookies til innsamling av opplysninger om brukerne.

I henhold til kunngjøring om cookies skal vi innhente samtykke til alle cookies som ikke er teknisk nødvendige for å søke etter og bestille en feriebolig på dancenter.dk. Det betyr at du som bruker aksepterer bruken av cookies, som er beskrevet på denne siden, og kan velge å blokkere og frasi deg bruken av disse.


For å søke og bestille en feriebolig via dancenter.dk er du nødt til å akseptere cookies.


Når du klikker deg inn på dancenter.dk aksepterer du vår cookies- og persondatapolitikk som beskrevet nedenfor.


Nettstedet: dancenter.dk tilbys av:
DanCenter A/S
Lyngbyvej 20
2100 Copenhagen
e-mail: dancenter@dancenter.com


Hva er cookies?

Når du besøker dancenter.dk eller en underside til dancenter.dk, mottar du automatisk cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på din computers harddisk for at vi kan gjenkjenne computeren din ved tilbakevendende besøk. Det er ikke lagret noen personlige opplysninger i våre cookies. En cookie er ikke et program og inneholder ikke virus. Ønsker du ikke å motta cookies, kan du i avsnittet " Hvordan slettes cookies" lese mer om hvordan du helt eller delvis unngår å motta cookies, eller hvordan du sletter cookies som er lagret på harddisken din.


Merk: Velger du helt bort cookies, vil det være en rekke funksjoner på nettstedet som du ikke kan bruke.


Hvor lenge oppbevares cookies?

Cookies har en bestemt levetid, deretter sletter de seg selv. Men de fornyes etter hvert besøk. Typisk levetid for våre cookies er mellom 2 timer og 60 dager, avhengig av type.


Hvordan slettes cookies?

Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering


Hvordan unngås cookies?

Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du blokkere dem helt eller delvis. Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.


Hva bruker DanCenter cookies til?

De cookies vi bruker har forskjellige formål, f.eks.:

 • Teknisk funksjon slik at vi kan huske dine preferanser. Vi husker ting for deg slik at du ikke behøver å taste det samme om og om igjen. Som eksempel kan det nevnes:
 • Inntasting av land, område og ferieperiode som vi husker for hver nye søking du ønsker å foreta.
 • Det språket du har valgt slik at vi viser de riktige opplysningene, f.eks. leiebetingelser, valuta osv.
 • Til å huske feriehuset som du ev. har lagret på nettstedets "huskeliste"
 • Trafikkmåling slik at vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt, hvor lenge de er på nettstedet osv. Herved har vi mulighet for å tilpasse innhold i forhold til hva brukerne søker på dancenter.dk.
 • Optimering av annonsering slik at vi kan vise deg de annonsene som vi mener er mest relevante for deg, og ikke viser de samme annonsene om igjen.
 • 3. parts cookies er cookies fra f.eks.:
 • Google analytics: som brukes til trafikkmåling.
 • Facebook: slik at vi kan se om brukeren er logget inn på Facebook, f.eks. i forbindelse med at brukeren ”liker” et feriehus, deltar i en av våre konkurranser osv.
 • Adform: til optimering av annonser så vi viser de mest relevante annonsene for brukerne.

 • Bruk av personopplysninger

  I forbindelse med bestilling av katalog eller feriebolig samler vi inn følgende informasjon: Navn, adresse, telefonnummer og ev. e-postadresse. Sammen med opplysningene om det bestilte huset eller katalog brukes disse opplysningene til å utstede leiebevis eller foreta katalogforsendelse.


  Opplysninger som samles opp i forbindelse med bestilling av katalog eller feriebolig oppbevares i 5 år.


  Beskyttelse av personopplysninger

  Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på computere med begrenset adgang som er plassert i kontrollerte fasiliteter. Våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og under stadig hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføring via internettet. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tvinger til seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar.


  Den raske utviklingen av internettet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. I tilfelle vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på vårt nettsted, dancenter.dk.

  Ifølge persondataloven har du rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan henføres til deg. Dersom det viser seg at de opplysningene eller dataene som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data som gjelder deg. Klage inngis til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


  Kontakt vedr. personopplysninger

  Hvis du ønsker adgang til opplysninger registrert hos DanCenter som kan henføres til deg, skal du rette henvendelse på en av følgende måter:


  Pr. brev til: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø, Att. Jan Henriksen
  Via e-mail til: marketing@dancenter.com.


  Dersom det er registrert feil data, eller har du andre innsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighet for å få innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.

  DanCenter, august 2012