Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Om DanCenter

DanCenter A/S er en av de største formidlere av ferieboliger i Danmark.

Å være ferieboligformidler vil si at vi sørger for å etablere kontakt mellom de eierne av ferieboliger som vi har en avtale med, og interesserte leiere til ferieboligene. Vi eier med andre ord ikke selv noen av ferieboligene. Ekspertisen vår ligger dermed ikke i å bygge eller kjøpe eiendommer, men i å formidle leien mellom interesserte boligeiere og interesserte feriegjester.

Vi har avtaler med mange tusen ferieboligeiere

— dersom man teller alle med, vil det si ca. 10.000 ferieboliger. Det krever et anselig og stort apparat. Et apparat med gode kompetanser, samarbeidsevner og forståelse for profesjonell ivaretakelse av utleien av ferieboligene. Vi er derfor ca. 60 personer sentralt og ca. 100 lokalt fordelt på en rekke lokalkontorer og salgsselskap.

Vi arbeider for å sikre høy kvalitet i alle ledd.

Vi har bl.a. et løpende utdannelsesprogram for medarbeidere våre slik at vi hele tiden forbedrer oss på de punkt som kundene våre mener er viktige. Vi vet hva kundene våre synes er viktig - vi spør nemlig. Gjennom denne dialogen oppnår vi gjensidig forståelse. Det er dette vi kaller partnerskap.

God kvalitet gir gode opplevelser.

Og gode opplevelser er viktige - de holder oss i gang som mennesker. De kan deles med andre og dermed har vi et godt fellesskap med dem som vi står nær. Vi hos DanCenter vet mye om hvordan man får gode opplevelser i ferien. Denne kunnskapen vil vi gjerne dele med deg her på sidene.

Vi håper at du vil la deg inspirere og gleder oss til å ønske deg og din familie velkomne til en av de mange ferieboligene våre.