Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Leiebevis og veibeskrivelse

Når dere har bestilt et ferieopphold gjennom oss, mottar dere kort tid etter en bekreftelse på bestillingen. Bekreftelsen er leiebeviset deres og inneholder alle de opplysningene dere har bruk for. På første side finner dere opplysninger om adressen på feriehuset og nøkkelutleveringsstedet. Midt på siden finner dere veibeskrivelsen som forklarer veien til nøkkelutleveringsstedet. Nederst er det en slipp til bestilling av diverse utstyr, som kan være kjekt å ha i ferien. På de etterfølgende sidene er regningen for oppholdet med tilhørende innbetalingsblanketter. På disse blankettene står også forfallsdatoene.

Når dere kommer til nøkkelutleveringsstedet leverer dere leiebeviset og dere får utlevert nøkkelen til feriehuset. I mange tilfeller er strøm, vann og andre forbruksavhengige omkostninger inkludert i leiebeløpet. Dersom dette ikke er inkludert, får dere sammen med nøkkelen utlevert en strømkonvolutt. Dere skal lese av målerstanden på de forbruksavhengige målerene ved ankomst og avreise og påføre disse på konvolutten.

Beskjed om ankomst

Hvis dere ønsker å bestille båt og motor må dere bestille dette senest 1 måned før ankomst.

Ankomsttidspunkt

Det normale ankomsttidspunktet er fra kl. 16.00 på innflytingsdagen. Dersom dere ankommer på et annet tidspunkt,skal det avtales med nøkkelutlevereren på forhånd. Kontaktinformasjon står på leiebeviset.

Tilleggsytelser

På slippen nederst på leiebeviset kan dere bestille ekstra serviceytelser. Dere må være oppmerksomme på at tilleggsytelsene kun kan bestilles hvis det står i husbeskrivelsen.

I alle hus finner dere kjøkkenutstyr til det antall personer huset er beregnet for. Sengetøy, oppvaskhåndklær, duker, handduker m.m. må dere selv ta med. Dersom det er mulig kan dere bestille det.

Dere kan også bestille rengjøring via slippen på leiebeviset, men bare dersom det står i husbeskrivelsen.

Ytelsene skal bestilles senest sammen med ankomstmeddelelsen 14 dager før innflytting. Men husk at at dersom dere ønsker å bestille båt og motor, skal dette skje senest 1 måned før ankomst.Bestiller dere et feriehus kortere tid enn en måned før leieperioden starter, kan dere bestille båt samtidig som dere bestiller feriehuset.

Kjæledyr

Har du leiet et feriehus der det er tillatt å ta med kjæledyr, må du være oppmerksom på at det er en lang og ikke helt enkel saksgang i forbindelse med å innhente myndighetenes tillatelse til å innføre dyr til Norge. Henvend dere derfor i god tid til den norske turistinformasjonen eller konsulatet.

Fergeforbindelser

Har dere bestilt et feriehus i Norge og dere trenger en ferge? Sørg da for å bestille fergebillettene i god tid. Mange av feriehusene i Norge ligger på øyer. Uansett beliggenhet, går ofte den korteste veien til feriehuset via diverse fergeforbindelser. Undersøk derfor på forhånd fergetidene til eventuelle ferger dere må ta. På www.Visitnorway.no kan dere finne oversikt over fergeforbindelsene i Norge.

Bompenger

I noen byer som f.eks. Oslo eller Bergen så må man betale bompenger for å kjøre inn og ut av byen. Det finnes også mange små sideveier i Norge som er privateide. For å benytte disse veiene må man derfor betale bompenger.

Trafikkforhold

Ønsker dere å sjekke de aktuelle vei- og trafikkforholdene, kan dere slå opp på www.Visitnorway.no.