Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Leiebevis og veibeskrivelse

Når dere har bestillt et ferieopphold gjennom oss så mottar dere innen kort tid en bekreftelse på bestillingen. Bekreftelsen er leiebeviset deres og inneholder alle de opplysningene som dere har bruk for. På den første siden finner dere opplysninger om adressen på feriehuset og nøkkleutleveringsstedet. Midt på siden finner dere veibeskrivelsen som forklarer veien til nøkkelutleveringsstedet. Nederst er det en slipp som skal brukes til bestilling av diverse utstyr som kan være kjekt å ha i ferien. På de etterfølgende sidene er selve regningen for oppholdet med tilhørende innbetalingsblanketter. Betalingsfristen fremgår av disse innbetalingsblankettene.

Ved ankomst til nøkkelutleveringsstedet skal leiebeviset fremvises og dere får deretter utlevert nøkkelen til feriehuset. I mange tilfeller er strøm, vann og andre forbruksavhengige omkostninger inkludert i leiebeløpet. Dersom dette ikke er tilfelle så får dere sammen med nøkkelen utlevert en strømkonvolutt. På denne konvolutten skal dere påføre målerstanden fra målerene, til de forbruksavhengige omkostningene ved ankomst og ved avreise.

Ankomstmeddelelse

Ønsker dere å bestille båt og motor så må dere bestille det senest 1 måned før ankomst.

Ankomsttidspunkt

Det normale ankomsttidspunktet er fra kl. 16.00 på inflyttingsdagen. Dersom dere ankommer på et annet tidspunkt så skal dette avtales med nøkkelutlevereren på forhånd. Kontaktinformasjoner står på leiebeviset.

Tilleggsytelser

På slippen nederst på leiebeviset kan dere bestille ekstra serviceytelser. Dere må likevel være oppmerksom på at ytelsene kun kan bestilles hvis det er nevnt i husebeskrivelsen.

I alle hus skal der være kjøkkenservice til det antall personer som huset er beregnet for. Sengetøy, håndklær, oppvaskhåndklær osv.må dere selv ta med, eller bestille dersom dette er mulig.

Dere kan også bestille rengjøring via slippen på leiebeviset, dersom dette er nevnt i husbeskrivelsen.

Ytelsene skal bestilles senest sammen med ankomstmeddelelsen 14 dager før innflytting. Dere skal likevel være oppmerksom på at dersom dere ønsker å bestille båt og motor så skal det skje senest 1 måned før ankomst.

Kjæledyr

Har du leid et feriehus der det er tillatt å ta med kjæledyr, så må du være oppmerksom på at der er en lang og ikke helt enkel saksgang i forbindelse med å innhente myndighetenes tillatelse til å ta dyrene med over grensen. Henvend dere derfor i god tid til den svenske turistinformasjonen eller konsulatet.

Ferge- og bruforbindelser

Hvis dere har bestillt et feriehus i Sverige kan dere enten kjøre via København og over Øresundsbroen, eller ta en ferge. Skal dere ta en ferge så må dere sørge forå bestille billettene i god tid.