Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Feriebolig - ABC

Ferieboligens ABC gir gode råd om praktiske ting. For å gjøre det enklere og mer oversiktlig, er de praktiske rådene presentert alfabetisk:

Avstandsangivelser: Alle avstander er ca avstander, og målt i luftlinje. Avstand til innkjøp angir nærmeste forretning (ofte kun sesongåpen) der det mest nødvendige kan kjøpes. Da restauranter og forretninger kan stenge på kort varsel, påtar DC seg intet ansvar i så henseende. I Norge og Sverige er det mange ferieboliger, som har en sti fra parkeringsplassen til ferieboligen. Slike stier kan være av ulik standard. Om vinteren kan slike stier reduseres til stier av tråkket snø. Dersom du har problemer med å gå, ta kontakt med DC på forhånd, slik at du kan få nøyaktig informasjon om standarden.

Allergi: Vennligst merk at selv i ferieboliger der kjæledyr ikke er tillatt, kan du få allergianfall, da DC ikke har noen påvirkning på pollen, husstøv, osv. Dc kan heller ikke garantere at det ikke har vært kjæledyr i boligen.

Ankomst og avreise: Dersom ikke annet er avtalt, stilles ferieboligen til rådighet fra innflyttingsdagen kl. 16.00 til utflyttingsdagen kl. 10.00.

Anneks: Et anneks er et lite, selvstendig bygg på tomten, utstyrt med ekstra soveplasser. Det finnes som regel verken kjøkken eller bad i et anneks, og man kan heller ikke forvente at det er oppvarmingsmuligheter.

Bad: Ferieboligene har bad som ofte er utstyrt med WC, hånddusj med veggbeslag (i enkelte tilfeller koblet til en håndvask), ofte uten dusjforheng, og ofte med avløp i gulvet. Det kan også finnes andre typer toalett. Varmtvannsbeholderen i danske og tyske hus rommer som regel 30-60 lier, mens den i norske og svenske hus inneholder ca. 30-100 liter. Dette er nok til én dusj. Beholderen varmer derimot raskt opp nytt vann.

Badestamp: Stort utendørs trebadekar uten undervannsmassasje. Varmes som regel opp med ved. Plass til 4 - 8 personer, alt etter størrelsen. DanCenter tilbyr ingen servise på badestampen, og kan derfor ikke garantere vannkvaliteten.

Barn: Det er barneseng i ferieboligen kun dersom det fremgår tydelig av beskrivelsen av ferieboligen. Det er som regel snakk om en reiseseng, som kan benyttes av barn opp til maksimalt 3 år. Vær oppmerksom på at det ikke kan forventes at det er madrass i barnesengen. I Danmark har man mulighet til å leie barnesenger via DCs lokalkontorer. Du skal selv ta med egen dyne og hodepute til barnesengen. Dersom du selv medbringer eller leier en barneseng, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er plass til barnesengen på foreldresoverommet. Ta kontakt med DCs lokalkontor for nærmere informasjon om dette. I ferieboligen finnes det som regel ikke stellebord. Det er kun høye barnestoler i ferieboligen dersom dette tydelig fremgår av beskrivelsen av ferieboligen. I Danmark kan man også leie høye barnestoler hos DCs lokalkontorer.

Båt/motor: I tilfeller der båt eller motorbåt er inkludert i prisen eller til leie, har du i utleieperioden ansvar for ettersyn, lensing, fortøyning, osv. Årer, bensintank, redningsvester og andre løse deler skal oppbevares i ferieboligen. Barn under 16 år kan kun benytte båten under ledsagelse av en voksen. Godkjente redningsvester skal benyttes. Etter bruk skal båten settes så langt opp på land som mulig, slik at den er beskyttet mot høyvann. Hvis disse reglene – samt eventuelt ytterligere regler fastsatt av eieren – ignoreres og leietakeren overtrer disse, skal du selv betale for eventuelle skader. Bruk av båten er avhengig av værforholdene. Spesielt om vinteren kan bruk av båt og motor være begrenset eller sågar umulig, f.eks. grunnet is eller vind. Bensin er ikke medregnet i prisen. Bruk av båt foregår på eget ansvar og for egen risiko. Vi gjør også oppmerksom på at båten kan ligge et stykke fra huset. I Norge må du ha båtførerbevis dersom man er født 1.1.1980 eller senere, og skal føre en fritidsbåt som er lengre enn 8 meter eller som har en motor på mer enn 25 HK. I Danmark kan båten kun benyttes dersom den har anker, ankertau, to årer og to åregafler. Båter kan kun leies på ukentlig basis. DC garanterer ikke for båtens tilstand, da dette er en ekstra ytelse stilt til rådighet av ferieboligens eier. Hvis eieren, eller dennes representant, mener at været gjør at det ikke er forsvarlig å ferdes i båt på havet, kan han eller hun tilbakeholde båten.

Sykler, robåter, lekeapparater og hagemøbler. DC påtar seg intet ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av bruk av trampoline og andre lekeapparater. Dersom det ikke fremgår av beskrivelsen av ferieboligen, er sykler, robåter, lekeapparater og hagemøbler ekstrautstyr, og har ingen påvirkning på ferieboligens pris. Ved mangler eller funksjonssvikt kan man ikke gjøre krav på reduksjon i leieprisen.

Drikkevann i Norge og Sverige: Innlagt drikkevann fra brønn eller tank kan bli et problem dersom det oppstår tørke eller hvis vinteren er så kald at vannet fryser. DC gjør naturligvis sitt beste for å løse dette, men dersom du blir nødt til å hente vann i spann, er dette ikke grunnlag for reduksjon i leieprisen. I enkelte områder kan misfarget vann forekomme. Dette har ingenting med vannets kvalitet å gjøre, og vannet er trygt å drikke.

Ekstrakostnader: Forbruksavhengige kostnader er ikke inkludert i leieprisen. Forbruksavhengige kostnader som f.eks. strøm, vann, varme, gass, osv. avregnes etter bruk. Avregningen for slikt forbruk skal skje i det aktuelle lands valuta. Avregning for eventuelle forbruksavhengige omkostninger skal skje samtidig som nøkkelen avleveres til lokalkontoret, eieren eller dennes representant. Betaling for eventuell leie av båt, motor, sengetøy eller sluttrengjøring betales ved ankomst, også dette til lokalkontoret, eieren eller eierens representant. Hvis ferieboligen har peis/vedovn, må leietakeren selv sørge for ved.

Elbiler: Det er kun tillatt å lade elbiler hvis det er elbillader i ferieboligen. Elektriske installasjoner i ferieboliger er ikke beregnet til lading av elbiler og kan derfor bli ødelagt, noe som medfører store kostnader. Dette gjelder også selv om du har en såkalt ”nødlader” (Mode 2-kabel).

Ferieboligens innredning: Nesten alle danske, norske, svenske og tyske ferieboliger er privateide. Ferieboligene er derfor individuelt og personlig innredet etter den individuelle eiers smak og økonomiske forutsetninger. Eierens private ting kan derfor befinne seg i boligen. Ferieboliger som umiddelbart ser ut til å være av lik kvalitet, kan derfor ikke sammenlignes. I norske og svenske ferieboliger er dører ofte erstattet med et forheng. I standard ferieboliger kan, og bør det ikke, stilles krav til kvalitet og utstyr.

Ferieboligens størrelse: For danske og Sør-Europeiske ferieboliger er arealet, som fremgår av leiebeskrivelsen beregnet etter brutto yttermål, og tomtens areal er oppgitt som bruttoareal. For tyske ferieboliger er kvadratmeterangivelsen målt ut fra henholdsvis tomten og boareal.

Fester: Det er ikke tillatt å arrangere store fester eller andre begivenheter som sliter ekstra mye på ferieboligene.

Finne frem til ferieboligen: Blant de utleverte papirene finnes også en veibeskrivelse til nøkkelutleveringsstedet / ferieboligen. Spør eventuelt om veien lokalt.

Gulvvarme: I ferieboliger med varmekabler skal man alltid la varmen stå på ved avreise om våren, vinteren og høsten, da det tar et døgn å varme opp igjen ferieboligen.

Hagemøbler og grill: Man kan ikke forvente at hagemøbler og grill er rengjort ved innflytting.

Hems: Åpnet loftsrom opp under taket, som passer til ekstra soveplasser for barn og unge. Disse er normalt ikke komfortable soveplasser, og hemsen har som regel ikke ståhøyde eller vindu. Soveplassene er for det meste oppredninger i form av løse madrasser på gulvet på hemsen. Det er ofte adgang til hemsen via en bratt trapp eller stige (se i boligteksten).

Kjæledyr generelt: Det er kun tillatt å ta med kjæledyr i ferieboliger som i beskrivelsen av ferieboligen er merket med et hundesymbol. Hunder skal være i bånd. Dersom kjæledyr tas med til utlandet, skal det på forhånd være konsultert hos dyrlege. DC kan ikke være behjelpelig med dette. Vennligst merk at selv om ferieboligens beskrivelse tilsier at kjæledyr ikke er tillatt, betyr det ikke at det ikke har vært kjæledyr i ferieboligen kort tid før leieforholdet påbegynnes.

Internett: Noen boliger har internett mot betaling og/eller med begrenset hastighet. Derfor fraråder DC streaming og downloading av store filer. Samtidig kan DC ikke garantere at forbindelsen er egnet til forretningsbruk. Det vil tydelig fremgå av ferieboligbeskrivelsen dersom ferieboligen har internettilgang. Skulle det likevel være internettilgang i ferieboligen, er dette en ytelse som DC ikke kan gjøres ansvarlig for.

Kategorisering: DCs kategorisering av ferieboligene er av utelukkende veiledende karakter. Siden ferieboligene er unike, kan ferieboliger innenfor samme kategori ikke nødvendigvis sammenlignes. For en mer objektiv vurdering av ferieboligen, henviser DC til leietakerenes vurdering.

Lokalkontor: I Danmark, Norge og Sverige har DC et nettverk av lokalkontorer, som står til disposisjon med informasjon og hjelp dersom det oppstår skader eller mangler, eller du har behov for å reklamere på ferieboligen. Husk likevel at det kan være langt mellom lokalkontoret og ferieboligen i Norge og Sverige. Dersom du mot forventning ikke får kontakt med lokalkontoret, kan du henvende deg til DC Norge på tlf.: +47 2241 1935. DC Danmark/Sverige på tlf.: +45 7013 0000. DC Tyskland på tlf.: +49 (0) 40-309703-0.

Militærøvelser: I følgende danske områder kan det i blant forekomme militærøvelser innen en omkrets på ca. 20 km.: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk og Hevring. I høysesongen er slike øvelser begrenset til et minimum. Se også avsnittet om støy.

Modellfoto og illustrasjoner: Helt nye ferieboliger, som ikke er ferdig bygde, eller ferieboliger som er under ombygging, er ikke illustrerte med originalfoto, men med modellfoto eller illustrasjoner. Det kan derfor forekomme avvik mht. møblering. For nye hus er det også slik at utendørsareal, f.eks. gressplener osv., ikke kan forventes å være utvokst.

Naturområde: Et naturområde er et område med f.eks. eng eller gress, skog eller lyng. På et naturområde kan det altså ikke forventes en velfrisert gressplen som kan benyttes til eventuelle sportsaktiviteter og lignende.

Nøkkelutlevering: I Danmark utleveres nøkler fra DCs lokalkontorer eller fra nøkkelutleveringssteder utnevnt av DC. Nøkkelutleveringsstedet fremgår av leiebeviset. I Norge og Sverige utleveres nøklene ved ferieboligen, og det er ferieboligens eier, eller hans representant, som utleverer nøkkelen og samtidig videreformidler viktig informasjon. Nøkkelen skal avleveres på samme sted som den ble avhentet, med mindre noe annet er opplyst ved nøkkelutlevering. Se utleiebeviset for nærmere informasjon.

Obligatorisk energitillegg: Obligatoriske energitillegg er sjeldne. I de tilfeller det forekommer gjelder det ferieboliger der det ikke er mulig å måle forbrukt energi. Derfor oppkreves det et fast tillegg for f.eks. oppvarming. Dessuten kan det eventuelt kreves betalt for separat målbart energiforbruk.

Oppvarming av ferieboligen: Vær oppmerksom på at det ikke kan forventes at ferieboligen er oppvarmet ved ankomst. I Norge og Sverige skjer oppvarming av ferieboligen som regel elektrisk, og forbruket betales til ferieboligens eier eller dennes representant. Ved og andre oppvarmingsalternativer (f.eks. gass) kan kjøpes på bensinstasjoner og lignende i området – i noen tilfeller fra eieren av ferieboligen eller en representant for denne. Ved overdrevent energiforbruk må man være forberedt på å eventuelt betale et energitillegg til ferieboligens eier eller en representant for denne. I norske hus er det svært sjelden at det finnes oppvarmingsmuligheter i 2.etg.

Peis/peisovn: Peis betyr ikke nødvendigvis en murt, åpen peis, men kan ofte bety en støpejernsovn med åpent eller lukket ildsted.

Peisved: Det må ikke benyttes ved sanket på stranden, da dette inneholder salt og dermed kan skade peisen/peisovnen.

Reklamasjon: Eventuelle reklamasjoner skal umiddelbart meddeles til DCs lokalkontor. Ikke la ferien spoleres av småfeil eller mangler. DCs lokalkontor vil omgående gi den ansvarlige ferieboligeier beskjed om reklamasjonen, slik at denne kan rette opp feilen så snart som mulig.

Renovasjon: I Danmark uføres ikke renovasjon nødvendigvis på inn- eller utflyttingsdagen, men oftest i løpet av uken. I de fleste ferieboligområdene i Norge og Sverige er henting av avfall ikke organisert. Du må derfor selv tømme avfallsstativene. I de fleste områder finnes det avfallscontainere på parkeringsplassen eller ved veien.

Røykeregler: I ferieboliger der det ikke er tillatt å røyke, ber vi om at dette respekteres. DC kan derimot ikke garantere at ingen tidligere har røykt i ferieboligen.

Senger: Sengemadrasser kan også være skumgummimadrasser på sengebunn. Standardmål er 180-190 x 70-85 cm. Merk at dobbeltsenger kan være 2 enkeltsenger som er satt sammen, slik at de fungerer som en dobbeltseng. ¾ senger er dobbeltsenger med 120-140 cm bredde. I Norge og Sverige finnes det sjelden sengehester til køyesenger.

Servicetilbud/ekstrautstyr: Alle hus har komplett kjøkkenutstyr for det antall personer ferieboligen er beregnet til. Sengetøy, oppvaskkluter og håndklær kan bestilles dersom du ikke selv ønsker å ta med disse. Bestilling av ekstrautstyr kan skje via internett i forbindelse med bestillingen, eller ved at du kontakter et av våre lokalkontor. Har du barn under 2 år, ber vi deg medbringe barneseng eller bestille en barneseng hos DCs lokalkontor. Ved bestilling av barneseng kan det ikke kan forventes at det er madrass i barnesengen og du kan ikke være sikker på at det er plass til barnesengen på foreldrenes soverom. Dersom det er angitt i beskrivelsen av ferieboligen at denne har en barneseng, og du kun har bruk for én barneseng, er det ikke nødvendig å bestille. Det er også mulig å bestille levering av leid ekstrautstyr. På den måten slipper du å måtte kjøre flere ganger mellom ferieboligen og lokalkontoret. Du kan dermed ved ankomst straks ta ferieboligen, og alle dens fasiliteter, i bruk. Du må selv sørge for tilbakelevering av leid ekstrautstyr til lokalkontoret. Ovenstående gjelder kun i Danmark. I Norge og Sverige kan utstyr i enkelte tilfeller bestilles hos ferieboligens eier. Merk at vi i travle perioder kan være utsolgt for ekstrautstyr. Vi anbefaler derfor alltid at du bestiller ekstrautstyr og sluttrengjøring ved bestilling av ferieboligen. Prisene kan variere hos enkelte av våre lokale samarbeidspartnere (f.eks. på feriesentre).

Skadedyr: De fleste ferieboliger ligger i fri natur, og det kan derfor forekomme insekter og lign. (mus, veps, maur, saksedyr, osv.) i og rundt ferieboligen. Ferieboliger som ligger tett inntil skog og mark kan av og til oppsøkes av mark- og skogmus. Ta kontakt med DCs lokalkontor for eventuell hjelp.

Skade: Eventuell skade på ferieboligen og dets inventar, som oppstår i løpet av leieperioden, skal umiddelbart meldes til DC. Hvis slik skade er oppstått i løpet av ditt ferieopphold, er du erstatningsansvarlig for dette, og skader skal erstattes til ferieboligeieren, uansett om det er din skyld. Ikke anmeldte skader som er oppstått under og forårsaket av ditt ferieopphold, vil kreves betalt av deg. Vær oppmerksom på at eventuelle etterfølgende betalingskrav om ikke anmeldte skader kan forøkes med krav om dekning av tap og omkostninger for ferieboligens eier eller for de etterfølgende leietakere. I den grad det er mulig skal uanmeldte skader gjøres gjeldende innen en måned etter leieperiodens avslutning.

Skapsplass: kan være begrenset og noen skap har kun forheng.

Sluttrengjøring: Ved avreise skal ferieboligen etterlates i ryddet og rengjort stand, jf. punkt. 3.1. Dersom du har bestilt og betalt for sluttrengjøring, skal ferieboligen etterlates ryddet, inkl. oppvasken. Husk å lukke alle vinduer og låse alle dører før du forlater ferieboligen. Hvis du ikke selv ønsker å utføre sluttrengjøringen, kan den bestilles på DCs lokalkontor – i Norge og Sverige i enkelte tilfeller hos eieren eller dennes representant. Hvis dette er mulig, vil det fremgå av beskrivelsen av ferieboligen. Dersom du selv ønsker å utføre rengjøringen, finner du en sjekkliste med krav til sluttrengjøring i den utleverte husmappen. Dersom du ikke har fått utlevert husmappe ved ankomst, kan du hente en sjekkliste på lokalkontoret, eller hos eieren eller dennes lokale representant. For enkelte ferieboliger er sluttrengjøringen inkludert i leieprisen. Dette ser du ved at det er to prislinjer. Den øverste viser prisen for en uke inkl. sluttrengjøring (1 uke), den nederste viser prisen for etterfølgende uke.

Spa: Et større badekar eller mindre basseng med undervannsmassasje. Alt etter størrelse, med plass til 1-8 personer. Vennligst respekter badereglene, som du finner i huset eller som kan utleveres på DCs lokalkontor.

Strømavlesning osv.: Strømmåler og andre typer målere, som har med forbruksavhengige kostnader å gjøre, skal avleses både ved ankomst og avreise, og tallet skal noteres på strømseddelen som utleveres ved henting av nøkkelen. Vær oppmerksom på at strømtelleren ikke har desimaler og skal leses som komplett kWh-tall. Ved nøkkelinnleveringen avregnes det for eventuelle forbruksavhengige kostnader. Eventuelt depositum, motregnet eventuelle forbruksavhengige kostnader avregnes ca. 21 dager etter avreise. Husk å opplyse lokalkontoret om e-post og kontonummer, slik at eventuelt depositum kan returneres. Hvis du ønsker å beregne et omtrentlig beløp for hvor mye du skal betale for strøm osv. ved avreise, er det en god idé å notere kWh-forbruk i løpet av 24 timer. Deretter kan du gange kWh-forbruket med prisen pr. kWh og antall feriedager. Hvis du vil spare strøm, bør du redusere forbruket av elektrisk varme, gulvvarme, sauna, spa og solarium, og alltid dekke til svømmebassenget med teppe når det ikke er i bruk. Ved tvilstilfeller må du alltid forhøre deg på lokalkontoret, med eieren eller med dennes representant, ved henting av nøkkel.

Støy: Også i ferieområder kan du som turist utsettes for støy. Også i ferieområder kan du som turist bli utsatt for støy. Trafikk, bygging og militærøvelser er forhold, som DC ikke kan ta ansvar for.

Svømmebassenghus: Eieren av ferieboligen, dennes representant eller en av DCs medarbeidere foretar ukentlige inspeksjoner av teknikk og vannkvalitet. Dette for å sikre at du får optimal utnyttelse av svømmebassenget. Merk at temperaturen i svømmebassenget som standard er satt til 24 grader, og at det derfor ikke kan forventes å være høyere. Vennligst respekter badereglene, som du finner i huset eller som kan utleveres på DCs lokalkontor.

Ta selv med: Du skal selv ta med sengetøy, håndklær, oppvaskkluter, gulvkluter, oppvaskmiddel, rengjøringsmiddel og toalettpapir, samt eventuelt dyne og pute til barneseng. I Danmark er det mulig å leie sengetøy og håndklær på DCs lokalkontor.

Tekniske apparater: Hvis tekniske apparater skulle svikte, ta kontakt med det lokale DC-kontoret. Det lokale DC-kontoret vil deretter så snart som mulig etter henvendelsen kontakte ferieboligens eier med henblikk på hurtig utbedring av skaden. Vi ber deg imidlertid vennligst ha forståelse for at det kan forekomme en del ventetid i denne forbindelse, da det som regel må tilkalles assistanse fra håndverkere, bestilles reservedeler, osv.

Terrasse: Ferieboligen kan ha en eller flere terrasser. Disse kan være åpne terrasser eller mer eller mindre overdekkende, og består for det meste av tre, flis eller stein.

Tilleggsytelser: I Danmark hentes tilleggsytelser som f.eks. barneseng, barnestol, osv. på lokalkontoret, med mindre annet er avtalt.

Toalettavløp: Ikke alle ferieboliger er tilknyttet det offentlige kloakksystemet. For å unngå forstoppelse av WC og avløp, må det aldri skylles bleier, bomull og lignende ned i toalettet. Dersom toalettet likevel skulle gå tett, eller septiktanken bli full, bes du kontakte DCs lokale kontor, som deretter tar kontakt med ferieboligens eier for snarlig utbedring.

Toalettforhold i Norge: ”Utedoen” er som regel et lite hus som ligger 5-10 meter fra ferieboligen. Biologiske toaletter er nesten alltid montert i et oppvarmet rom i ferieboligen, og disse har utlufting. De er moderne, luktfrie, og skal ikke tømmes. Kjemiske toaletter, såkalte tørrklosetter, er ikke like enkle å betjene. Her sørger en kjemisk veske for å binde lukten. Toalettet skal tømmes før avreise. Det finnes også et stort sett vedlikeholdsfritt, elektrisk toalett, der alt forbrennes uten sjenerende lukt.

Toalettforhold i Sverige: I Sverige finner du som regel et av følgende typer toalett: TC = tradisjonell utedo i separat bygning. Muld-toa = stort sett som TC – men må tømmes. Kem-toa = man tilsetter kjemikalier som bryter ned avføring. Kjemikalielukt kan forekomme. Frys-toa = avføring fryses ned til en klump, som senere graves ned. El-toa = kondenserer vesken. Lukt kan forekomme.

Trapper: Trapper i ferieboliger kan være svært bratte, og ikke alltid tilpasset små barn eller de som har vanskelig for å gå.

TV: I Danmark: Som regel kun skandinaviske programmer. I Tyskland: Som regel kun tyske programmer. I Norge og Sverige: Som regel kun norske og svenske programmer. Ferieboliger med parabol kan som regel motta enkelte utenlandske programmer. Se under omtalen av ferieboligen for ytterligere informasjon.

Værforhold: DC kan ikke holdes ansvarlig dersom ankomsten din til nøkkelutleveringsstedet og ferieboligen, eller avreise derfra, er umuliggjort på grunn av snøfall eller andre værforhold på statlig eller kommunal vei.