Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Vilkår og betingelser for DanCenter/Danland gavekort

Gavekortet

Et DanCenter/Danland gavekort udstedes kun av det danske selskapet DanCenter A/S med forretningsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark. Gavekortet er et lukket forskuddsbetalt kort på et selvvalgt Beløp. Kortet er et betalingsmiddel, som kan benyttes i forbindelse med hel- eller delbetaling ved køp av opphold hos DanCenter A/S og Danland. Gavekortet kan også brukes i forbindelse med kjøp av tilleggsytelser som f.eks. sluttrengjøring eller som betaling for forbruksavhengige omkostninger. Hvis gavekortets beløp er mindre enn bookingbeløpet, skal det resterende beløpet betales med de betalingsmulighetene DanCenter A/S tilbyr i bookingprosessen. Gavekortets verdi kan ikke byttes til kontanter. Gavekortets verdi kan brukes helt eller delvis ved alle transaksjoner. Et eventuelt overskytende beløp bliver i gavekortet og kan anvendes senere, men innenfor gyldighedsperioden. Det samme gjelder for beløp i forbindelse med refundering av betaling ved avbestillt opphold, betalt med et gavekort. Gavekortet kan ikke benyttes som betalingsmiddel for fornøyelser, badeland eller andre lignende tilvalgsytelser tilbudt av DanCenter/Danland. Gavekortet personlig og kan ikke overdras til tredjemann.

Kjøp av gavekort

Gavekortet er designet til og tilgjengelig for individuelle kunder, som et fysisk kort og sendes pr. e-mail. Køp av gavekort kan gjøres online på www.dancenter.dk eller via telefon på +45 70 13 00 00. Ved bestilling av gavekortet sendes ordrebekreftelsen pr. e-mail, rett etter at bestillingen er mottatt. Gavekortet sendes rett etter at DanCenter har registreret betalingen av gavekortet. Køp av gavekort online eller pr. telefon kan annulleres ved skriftlig meddelelse pr. brev til: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø., Danmark eller pr. e-mail til: booking@dancenter.com innen fjorten (14) dager fra kjøpstidspunktet, under betingelse av at gavekortet ikke er brukt til betaling

Pålydende verdi og avgifter m.m.

Et gavekorts kjøpspris svarer til gavekortets pålydende verdi pluss et eventuelt ekspedisjonsgebyr og leveringsomkostninger, dersom det er relevant. De gjeldende avgiftene vil bli beregnet og angitt før kjøpsprosessen avsluttes.

Gyldighet

Gavekortet er gyldig i en periode på seksogtredve (36) måneder etter kjøpstidspunktet. Hvis gavekortets innehaver ikke har brukt den samlede pålydende verdien ved utløpsdatoen, går dette beløpet til DanCenter A/S. Det er heller ikke mulig å forlenge gyldighetsperioden eller overføre pålydende verdi til et nytt gavekort med en lengre gyldighetsperiode.

Tapsforebyggelse

Gavekortet skal til enhver tid oppbevares på et sikkert sted og med samme forsiktighet, som om det dreide seg om kontanter. I tilfelle tap eller tyveri kan gavekortet blokkeres. Da må du rette en skriftlig henvendelse til DanCenter A/S. Da overføres gavekortets pålydende verdi til et nytt gavekort, som vil bli sendt til innehaveren av gavekortet. I denne forbindelse betaler innehaveren av gavekortet selv ekspedisjonsgebyr og leveringsomkostninger, som trekkes fra gavekortets pålydende verdi. Gavekortets gyldighetsperiode forlenges ikke som følge av dette.

Gjeldende rett

Køp av et gavekort foregår i henhold til dansk lovgivning.Ved tvister vedrørende gavekortet er rette værneting Byretten i København.

Databeskyttelse

Gavekortet medfører registrering av personlige opplysninger, f.eks. navn og adresse på mottaker, samt kjøperens kredittopplysninger. DanCenter A/S påtar seg å sikre, at all behandling og oppbevaring av disse personlige opplysningene utføres i overensstemmelse med persondataloven.