Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Nøkkelutlevering

Samtidig med at dere får tilsendt bekreftelsen på leien av feriehuset, får dere husets adresse og opplysninger om hvor dere skal hente nøkkelen. Som regel skal dere hente nøkkelen på vårt lokalkontor, men noen steder vil dere bli bedt om å hente nøkkelen hos huseieren eller dennes representant på et annet nøkkelutleveringssted. For å få utlevert nøkkelen må dere vise leiebeviset. Samtidig får dere utlevert en strømkonvolutt, hvor dere skal notere strømforbruk, evt. forbruk av varme og telefon i ferien.

Depositum

Dersom en gruppe ønsker å benytte den bestilte ferieboligen, så forlanger enkelte ferieboligeiere et høyere depositum. En gruppe består av minst 6 personer som ikke holder familie- eller partnerferie. I tillegg kan en gruppe også være 6 eller flere reisedeltakere hvor ingen personer er over 25 år. Ved denne slags grupper skal det ved nøkkelutlevering betales et høyere depositum per person.

Ankomst til huset

Når dere skal åpne døren til feriehuset, vær oppmerksom på at man ofte må løfte håndtaket litt opp mens nøkkelen vris rundt, for å kunne låse opp. Dere kan ikke forvente at huset er oppvarmet ved ankomst.

Måleravlesninger

Når dere kommer til feriehuset deres, er det første dere skal gjøre, å lese av samtlige målere og notere opplysningene på den utleverte strømkonvolutten. Her kan det være snakk om f.eks. strøm-,varme- og telefontellere. Vær oppmerksom på at strømtelleren er uten desimaler og skal leses som hele kWh-forbruk. Strømmåleren henger ofte på husets yttervegg.

Hold øye med forbruket

Dersom dere ønsker å beregne et ca beløp for hvor mye dere skal betale for strøm m.m. ved avreise, er det lurt å notere kWh-forbruk etter de første 24 timene. Deretter multipliserer dere forbruket med prisen pr. kWh og antall feriedager. Hvis dere ønsker å spare på strømmen, sett ned forbruket av varme, gulvvarme, badstu, boblebad og svømmebasseng og solarium, og dekk alltid til svømmebassenget med pool-teppet når det ikke brukes. I den kaldere årstiden behøver ikke alle de elektriske varmeapparatene å være slått på.

Gode tips fra lokalkontoret

Våre medarbeidere på lokalkontorene har mange års erfaring fra området. Personalet vil derfor kunne være behjelpelige med mange gode tips og mye informasjon om lokale severdigheter og spennende opplevelser. Dere kan til enhver tid stikke innom og forhøre dere om hva som skjer i området. På kontorene kan de også være behjelpelige med lokale turistbrosjyrer ol.

Besøk av en basseng- og boblebad-tekniker

Hvis dere har valgt et hus med svømmebasseng eller boblebad, må dere være forberedt på et kortvarig besøk av DanCenters personale i ferien. En gang i uken foretar DanCenters medarbeidere eller feriehusets eier en kontroll av teknikken og vannkvaliteten. Dette gjøres for å sikre at dere får en optimal utnyttelse av feriehusets basseng eller boblebad. Respekter vennligst badereglene som finnes i huset.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner bør dere meddele DanCenters lokalkontor med en gang. La ikke feriegleden bli spolert av småfeil eller mangler. DanCenters lokalkontor vil omgående gi den ansvarlige huseieren beskjed om reklamasjonen, slik at feil kan rettes opp så raskt som mulig.

Avfall

Vær oppmerksom på at tømming av avfallscontainere foregår på en hverdag, og altså ikke samtidig med at du overtar feriehuset. Avfallscontainerne kan derfor være helt eller delvis fylt ved ankomst. Vi ber dere om å ikke fylle avfallscontainerne helt opp, slik at de neste leierne som kommer etter dere ikke kommer til overfylte containere.

Rengjøring

Dersom dere bestemmer dere for å bruke den siste dagen til å ha ferie, kan dere bestille sluttrengjøring på lokalkontoret helt frem til et par dager før avreise.