Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Nøkkelutlevering

Når dere får tilsendt bestillingsbekreftelsen mottar dere samtidig adressen på huset, samt opplysninger om hvor dere skal hente nøkkelen. Ofte er nøkkelen ved huset eller på en adresse i nærheten av huset. Dersom nøkkelen utleveres av eieren eller en kontaktperson så skal dere legge frem leiebeviset før dere får utlevert nøkkelen. Ofte er strøm, vann og andre forbruksavhengige omkostninger inkludert i leiebeløpet. Dersom dette ikke er tilfelle så får dere sammen med nøkkelen utlevert en strømkonvolutt. På denne kovolutten skal dere påføre målerstanden fra målerene til de forbruksavhengige omkostningene ved ankomst og avreise.

Depositum

Dersom det i husteksten står at det er depositum, så kreves dette inn ved ankomsten. Dette er en sikkerhet for at nøkkelen returneres og at huset etterlates i samme stand som da dere mottok det. Størrelsen på depositumet står også i husets beskrivelse.

Ankomst til huset

Dere kan ikke forvente at huset er oppvarmet ved ankomst.

Måleravlesing

Dersom det skal avregnes særskilt for forbruksavhengige utgifter så skal dere, med en gang dere kommer til huset, lese av samtlige målere og notere avlesningene på strømkonvolutten. Det kan være snakk om f.eks. strøm-, vann- og telefontellere. Dere skal være oppmerksom på at strømtelleren er uten desimaler og skal leses som hele kWh-forbruk. Strømmåleren henger ofte på husets yttervegg.

Hold øye med forbruket

Hvis dere ønsker å beregne et cirka beløp for hvor mye dere skal betale for strøm m.m. ved avreisen, så er det en god ide å notere kWh forbruget etter de første 24 timene. Deretter multipliserer dere forbruket med prisen pr. kWh og antall feriedager. Hvis dere vil spare på strømmen så skal dere skru ned elvarmen og gulvvarmen, bruke saunaen, boblebadet og solariumet minst mulig. Det er også lurt å dekke til badebassenget med et poolteppe når det ikke er i bruk. I den kalde årstiden behøver dere ikke å slå på alle elektriske varmeapparatene.

Besøk av en basseng- og boblebadspesialist

Dersom dere har valgt et basseng- eller boblebadhus så får dere kanskje et kortvarig besøk fra enten eieren av feriehuset eller en kontaktperson i ferien. Det blir foretatt kontrol av teknikken og vankvaliteten og dersom dette ikke kan gjøres mellom to leiemål så blir dette gjort i ferien deres. Dette gjøres for å sikre at dere får en optimal utnyttelse av feriehusets basseng- eller boblebad. Vennligst respekter badereglene som finnes i huset.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner bør dere omgående meddele DanCenters lokalkontor. La ikke feriegleden deres bli spolert av småfeil eller mangler. DanCenters lokalkontor vil omgående gi den ansvarlige huseier beskjed om reklamasjonen slik at dere får hjelp snarest muligt. Kan dere ikke oppnå kontakt med det relevante lokalkontoret så kan DanCenters kundeserviceavdeling kontaktes: +45 70 13 00 00

Søppel

I de fleste ferieområdene er det ikke organisert søppeltømming. Dere må derfor tømme søppelstativene selv. I de fleste områdene finnes det søppelcontainere på parkeringsplassen eller ved veien.

Rengjøring

Når dere forlater feriehuset skal det være ryddet og rengjort. I noen feriehus er rengjøring inkludert i prisen eller man kan bestille det hos feriehuseieren eller hos kontaktpersonen. Begge deler er nevnt i husbeskrivelsen dersom det er mulig å bestille.