Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Nøkkelutlevering

Når dere får tilsendt bekreftelsen på leien av feriehuset så motar dere samtidig adressen på huset, samt opplysninger om hvor dere skal hente nøkkelen. Som oftest er nøkkelen ved huset eller på en adresse i nærheten av huset. I de tilfellene der nøkkelen utleveres av eier eller av en kontaktperson så må dere for å få utlevert nøkkelen, fremvise leiebeviset deres. I mange tilfeller er strøm, vann og andre forbruksavhengige omkostninger inkluderet i leiebeløpet. Dersom dette ikke er inklusiv i leien så får dere sammen med nøkkelen, utlevert en strømkonvolutt. På denne konvolutten må dere påføre målerstanden på de forbruksavhengige omkostningene ved ankomst og avreise.

Depositum

I de tilfellene der det er nevnt i feriehusets beskrivelse,så blir det krevd inn depositum ved ankomst. Dette er som en sikkerhet for at nøkkelen returneres og at huset etterlates i samme stand som da dere mottok det. Størrelsen på depositumet står i husets beskrivelse.

Ankomst til huset

Dere kan ikke forvente at huset er oppvarmet ved ankomst.

Måleravlesning

Hvis ikke de forbruksavhengige utgiftene er inklusuiv, så må dere straks etter ankomst lese av samtlige målere og notere avlesningene deres på strømkovolutten. Det kan f.eks. være strøm-, vann- og telefontellere. Dere skal være oppmerksomme på at strømtelleren er uten desimaler og skal leses som hele kWh-forbruk. Strømmåleren henger ofte på husets yttervegg.

Hold øye med forbruket

Hvis dere ønsker å beregne et cirka beløp for hvor mye dere skal betale for strøm m.m. ved avreise, så er det en god idé å notere kWh forbruket deres etter de første 24 timene. Deretter multipliserer dere forbruket med prisen pr. kWh og antall feriedager. Hvis dere vil spare på strømmen, så skal dere redusere forbruket av elvarme, gulvvarme, sauna o.l.

Reklamasjoner

Dere bør omgående meddele eventuelle reklamasjoner til kontaktpersonen deres. Han vil forsøke å hjelpe dere. Kontaktopplysningene står på leiebeviset. Kan dere ikke få fatt i kontaktpersonen så kan dere kontakte DanCenter i København på tel. +45 70 13 00 00

Søppel

I de fleste ferieområdene er det ikke organisert søppeltømming. Dere må derfor selv tømme søppelstativene. I de fleste områdene finnes det søppelcontainere på parkeringsplassen eller ved veien.