Kontakt
Søk
Eier login
Ejer login
Bli utleier
 

Nøkkelutlevering

Når dere får tilsendt bekreftelsen på leien av feriehuset så mottar dere også samtidig adressen på huset, samt opplysninger om hvor dere skal hente nøkkelen. Nøkkelen hentes på lokalkontoret vårt, dersom et slikt kontor finnes i området. Ellers hentes den hos feriehusets eier eller hos en kontaktperson. For å fu utlevert nøkkelen så skal dere vise frem leiebeviset deres. Samtidig får dere utlevert en strømkonvolutt der dere skal påføre forbruket av strøm, evt. varme og telefon i ferien.

Depositum

Når dere får udlevert nøkkelen skal dere samtidig betale et depositum. Dette som sikkerhet for at nøkkelen returneres og at huset etterlates i samme stand som da dere mottok det. Lokalkontoret kan i visse tilfeller kreve et høyere depositum.

Ankomst til huset

Når dere skal åpne døren til feriehuset skal dere være oppmerksom på at man på noen nye hus ofte må løfte håndtaket litt opp mens man dreier om nøkkelen. Ellers får man ikke låst opp døren.

Måleravlesing

Når dere ankommer feriehuset deres så skal dere med en gang lese av samtlige målere og notere ned avlesningene på strømkonvolutten deres. Det kan være snakk om f.eks. strøm-, varme- og telefontellere. Dere må være oppmerksom på at strømmåleren er uten desimaler og skal leses som hele kWh-forbruk. Strømmåleren henger ofte på husets yttervegg.

Hold øye med forbruket

Hvis dere ønsker å beregne et cirka beløp for hvor mye dere skal betale for strøm m.m. ved avreisen så er det en god idé å notere ned kWh forbruket etter de første 24 timene. Deretter multipliserer dere forbruket med prisen pr. kWh og antall feriedager. Hvis dere gjerne vil spare på strømmen så skal dere justere ned termostatene på gulvvarme, sauna, boblebad og solarium, samt alltid dekke til badebassenget med et poolteppe når det ikke er i bruk. I den kalde årstiden behøver ikke alle elektriske varmeapparater være på.

Gode tips fra lokalkontoret

Der hvor DanCenter har et lokalkontor så vil personalet være behjelpelig med gode tips og informasjon om lokale severdigheter og spennende opplevelser. Dere er alltid velkommen til å komme innom og forhøre dere om hva som hender i området. Kontorene kan også være behjelpelig med lokale turistbrosjyrer og lignende.

Besøk av en basseng og boblebadspesialist

Hvis dere har valgt et svømmebasseng- eller boblebadhus så skal dere være forberedt på et eventuelt kortvarig besøk fra DanCenters personale i ferien. DanCenters medarbeidere eller feriehusets eier foretar jevnlig kontroll av teknikken og vannkvaliteten. Dette gjøres for å sikre at dere får en optimal utnyttelse av feriehusets basseng eller boblebad. Respekter venligst badereglene som du finner i huset, eller som kan hentes på DanCenters lokalkontor.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner bør dere omgående meddele DanCenter. La ikke feriegleden deres bli ødelagt av småfeil eller mangler. DanCenters lokalkontor vil omgående gi den ansvarlige huseier beskjed om reklamasjonen, slik at avhjelpningen kan finne sted hurtigst mulig.

Søppel

Dere skal være oppmerksom på at søppelleveringen ofte foregår på en hverdag og altså ikke samtidig med at dere overtar feriehuset. Søppelbøtten/-containeren kan derfor være delvis oppfylt når dere ankommer.